Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

BOSH CF Cross Region

door Rita Zhang
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

This template helps you setup the resources needed to deploy BOSH and Cloud Foundry across two regions on Azure.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmName name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine
adminUsername User name for the Virtual Machine
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
environment AzureCloud is Global Azure
tenantID ID of the tenant. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientID ID of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientSecret secret of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
autoDeployBosh The flag that enables automatic deployment of Bosh
primaryLocation The primary location to provision resources for Bosh and CF
secondaryLocation The secondary location to provision resources for Bosh and CF
vpnGwSharedKey Please provide a shared key for the VPN gateway. This field should not be blank.
systemdomain Domain name used for Cloud Foundry system domain
dbendpoint Database host endpoint that has ccdb and uaadb provisioned with default admin account used in this template
nfsendpoint NFS endpoint for Cloud Foundry

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/bosh/bosh-cf-crossregion/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/bosh/bosh-cf-crossregion/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren