Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Bastion host in a hub Virtual Network

Laatst bijgewerkt: 22-4-2021

This template creates two vNets with peerings, a Bastion host in the Hub vNet and a Linux VM in the spoke vNet

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The location of all resources
vNetHubName The name of the Hub vNet
vNetSpokeName The name of the Spoke vNet
vmName The name of the Virtual Machine
vmSize The size of the Virtual Machine
adminUsername The administrator username
adminPassword The administrator password
storageAccountName The name of the storage account that will be used for boot diagnostics
bastionHostName The name of the Azure Bastion host

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/bastion-hub-spoke-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/bastion-hub-spoke-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren