Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Bastion as a Service

Laatst bijgewerkt: 22-4-2021

This template provisions Azure Bastion in a Virtual Network

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vnet-name Name of new or existing vnet to which Azure Bastion should be deployed
vnet-ip-prefix IP prefix for available addresses in vnet address space
vnet-new-or-existing Specify whether to provision new vnet or deploy to existing vnet
bastion-subnet-ip-prefix Bastion subnet IP prefix MUST be within vnet IP prefix address space
bastion-host-name Name of Azure Bastion resource
location Azure region for Bastion and virtual network

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azure-bastion-nsg/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azure-bastion-nsg/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren