Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

App Service Environment with Hosting Plan and Azure WebApp

Laatst bijgewerkt: 22-6-2021

Creates an App Service Environment v2 with an ILB Address in a existing virtual network that will be privately availible. The App Service Environment will contain a Hosting Plan and a Azure Web App

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
aseName Name of the App Service Environment
virtualNetworkName The name of the vnet
vnetResourceGroupName The resource group name that contains the vnet
subnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
location Location for the resources
internalLoadBalancingMode None: public VIP only. Publishing: only ports 80/443 are mapped to ILB VIP. Web: only FTP ports are mapped to ILB VIP: Web,Publishing: ports 80/443 and FTP ports are mapped to an ILB VIP.
dnsSuffix Used when deploying an ILB enabled ASE. Set this to the root domain associated with the ASE. For example: contoso.com
siteName The name of the web app that will be created.
appServicePlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
owner The owner of the resource will be used for tagging.
numberOfWorkers Defines the number of workers from the worker pool that will be used by the app service plan.
workerPool Defines which worker pool's (WP1, WP2 or WP3) resources will be used for the app service plan.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-ilb-with-web-app/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-ilb-with-web-app/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren