Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Retrieve Azure Storage access keys in ARM template

Laatst bijgewerkt: 21-5-2021

This template will create a Storage account, after which it will create a API connection by dynamically retrieving the primary key of the Storage account. The API connection is then used in a Logic App as a trigger polling for blob changes. The complete scenario can be found on https://blog.eldert.net/retrieve-azure-storage-access-keys-in-arm-template.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountName Name of the Azure Storage account.
storageAccountSku Sku on which to run the Azure Storage account.
storageAccountKind Indicates the type of storage account.
storageAccountContainerName Set the name of the container to create in the Storage account.
storageConnectionName Name of the Logic Apps API connection used to connect to the Azure Storage account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppPollingIntervalInMinutes The polling interval used to check for items on the Storage account.
location Location where resources reside.
azureMgmtUri Azure Management URI

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren