The Azure Quickstart templates are currently available in English

Apprenda 6.0 Small Cluster

Laatst bijgewerkt: 15-8-2018

This is the express version of Apprenda, running a three-node cluster of Apprenda

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
platformAdminFirstName This is the first name of the platform administrator.
platformAdminLastName This is the last name of the platform administrator
platformAdminEmailAddress This is the email address of the platform administrator. This will be used to log in.
platformAdminPassword This is the password of the platform administrator. This will be used to log in.
adminUsername This is the username of the administrative account.
adminPassword This is the password of the administrative account.
storageAccountType Storage Account type
vmSize The size of the virtual machine.
vmName This is the name of the virtual machine.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-small/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/apprenda60-small/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren