Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Application Gateway Demo Setup

Laatst bijgewerkt: 6-7-2021

This template allows you to quickly deploy Azure Application Gateway demo to test load-balancing with or without cookie-based affinity.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
size Application Gateway size/SKU
capacity Application Gateway instance number
cookieBasedAffinity If cookie-based affinity is enabled the requests from the same client are hitting the same Web server
adminUsername User name for the backend Web servers
adminPassword Password for the backend Web servers
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren