Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create API Management in Internal VNet with App Gateway

door Kyle Burns
Laatst bijgewerkt: 7-7-2021

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management on a private network protected by Azure Application Gateway.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
base-name This will be used to derive names for all of your resources
log-analytics-workspace-id The resource ID for an existing Log Analytics workspace
location Location in which resources will be created
apim-sku The edition of Azure API Management to use. This must be an edition that supports VNET Integration. This selection can have a significant impact on consumption cost and 'Developer' is recommended for non-production use.
apim-capacity The number of Azure API Management capacity units to provision. For Developer edition, this must equal 1.
app-gateway-capacity The number of Azure Application Gateway capacity units to provision. This setting has a direct impact on consumption cost and is recommended to be left at the default value of 1
vnet-address-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the VNET to be deployed in this solution. If integrating with other networked components, there should be no overlap in address space.
app-gateway-subnet-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the subnet to be used by Azure Application Gateway. Must be contained in the VNET address space.
apim-subnet-prefix The address space (in CIDR notation) to use for the subnet to be used by Azure API Management. Must be contained in the VNET address space.
apim-publisher-name Descriptive name for publisher to be used in the portal
apim-publisher-email Email adddress associated with publisher

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-application-gateway/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-internal-vnet-application-gateway/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren