Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create an Azure Analysis Services server using a template

Laatst bijgewerkt: 11-11-2021

This template creates an Azure Analysis Services server.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
serverName The name of the Azure Analysis Services server to create. Server name must begin with a letter, be lowercase alphanumeric, and between 3 and 63 characters in length. Server name must be unique per region.
location Location of the Azure Analysis Services server. For supported regions, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
skuName The sku name of the Azure Analysis Services server to create. Choose from: B1, B2, D1, S0, S1, S2, S3, S4, S8, S9. Some skus are region specific. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
capacity The total number of query replica scale-out instances. Scale-out of more than one instance is supported on selected regions only. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region
firewallSettings The inbound firewall rules to define on the server. If not specified, firewall is disabled.
backupBlobContainerUri The SAS URI to a private Azure Blob Storage container with read, write and list permissions. Required only if you intend to use the backup/restore functionality. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-backup

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.analysisservices/analysis-services-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.analysisservices/analysis-services-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren