Navigatie overslaan

Azure-snelstartsjablonen

Implementeer Azure-bronnen via Azure Resource Manager met sjablonen die zijn aangeleverd door de community, zodat u meer gedaan krijgt. Implementeren, leren, ontwikkelen en zelf bijdragen leveren.

Wat is Azure Resource Manager?

Met Azure Resource Manager kunt u uw toepassingen inrichten aan de hand van een declaratieve sjabloon. U kunt in één enkele sjabloon meerdere services plus de bijbehorende afhankelijkheden implementeren. U gebruikt dezelfde sjabloon om uw toepassing herhaaldelijk te implementeren in elke fase van de levenscyclus van de toepassing.

Meer informatie

Resourcetypen:

6 sjablonen komen overeen met uw filter.

Kubernetes cluster with VMSS Cluster Autoscaler

This template deploys a vanilla kubernetes cluster initialized using kubeadm. It deploys a configured master node with a cluster autoscaler. A pre-configured Virtual Machine Scale Set (VMSS) is also deployed and automatically attached to the cluster. The cluster autoscaler can then automatically scale up/down the cluster depending on the workload of the cluster.

bart-jansen door Bart Jansen,
Laatst bijgewerkt: 30-7-2021

Deploy a managed Kubernetes Cluster (AKS).

This ARM template demonstrates the deployment of an AKS instance with advanced networking features into an existing virtual network and Azure AD Integeration. Additionally, the chosen Service Principal is assigned the Network Contributor role against the subnet that contains the AKS cluster.

t1agob door Tiago Barbosa,
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

Deploy a managed Kubernetes Cluster (AKS).

This ARM template demonstrates the deployment of an AKS instance with advanced networking features into an existing virtual network. Additionally, the chosen Service Principal is assigned the Network Contributor role against the subnet that contains the AKS cluster.

holgerjay door holgerj,
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu door Tyler Lu,
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

Azure Container Service Engine (acs-engine) - Swarm Mode

The Azure Container Service Engine (acs-engine) generates ARM (Azure Resource Manager) templates for Docker enabled clusters on Microsoft Azure with your choice of DC/OS, Kubernetes, Swarm Mode, or Swarm orchestrators. The input to the tool is a cluster definition. The cluster definition is very similar to (in many cases the same as) the ARM template syntax used to deploy a Microsoft Azure Container Service cluster.

amanohar door Anubhuti Manohar,
Laatst bijgewerkt: 21-4-2021

Azure Kubernetes Service (AKS)

Deploys a managed Kubernetes cluster via Azure Kubernetes Service (AKS)

MertSenel door Mert Senel,
Laatst bijgewerkt: 20-4-2021