Deploy Custom Images At Scale

Laatst bijgewerkt: 19-12-2016

This template allows you to deploy custom images at scale with options to use VM Scale Sets, regular VMs, or regular VMs in an availability set.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
uniquePrefix This unique prefix will be used on all the objects created as part of this template.
transferVMSize Size of the VM used to transfer the VM image to various storage accounts.
computeVMSize Size of the VMs to be used for actual computation.
computeOSType Compute OS Type
deploymentType This determines whether the VMs will be deployed using scale sets, as individual VMs, or individual VMs in an availability set (maximum 100 for the last option).
numberOfSAs Number of Storage Accounts to upload the custom image to.
instanceCountPerSA Number of VMs per Storage Account.
imageLocation URL of the base custom image, in the format of https://accountname.blob.core.windows.net/container/image.vhd.
storageAccountKey Storage Account key for accessing the base custom image.
adminUsername Admin username for the VMs in the deployment.
adminPassword Admin password for the VMs in the deployment.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-custom-images-at-scale/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-custom-images-at-scale/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren