VM Scale Set from a Managed Image connected to an existing Virtual Network and Application Gateway

Laatst bijgewerkt: 10-3-2017

This template deploys a VM Scale Set based on an existing Managed Image, connected to an existing Virtual Network and existing Application Gateway Backend Pool.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName The name of the VM Scale Set.
instanceCount Initial number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
upgradePolicy The upgrade policy for the VM Scale Set, either Manual of Automatic.
existingVirtualNetworkResourceGroup The name of the Resource Group which contains the existing Virtual Network that this VM Scale Set will be connected to.
existingVirtualNetworkName The name of the existing Virtual Network that this VM Scale Set will be connected to.
existingVirtualNetworkSubnet The name of the existing subnet that this VM Scale Set will be connected to.
existingManagedImageResourceGroup The name of the Resource Group containing the Image that instances of the VM Scale Set will be created from. Images can be created by capturing Azure VMs.
existingManagedImageName The name of the Image that instances of the VM Scale Set will be created from. Images can be created by capturing Azure VMs.
existingAppGatewayResourceGroup The name of the Resource Group which contains the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
existingAppGatewayName The name of the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
existingAppGatewayBackendPoolName The name of the Backend Pool in the existing Application Gateway that will load-balance the instances of this VM Scale Set.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-custom-image-existing-vnet-existing-app-gateway/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-custom-image-existing-vnet-existing-app-gateway/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren