Push a certificate onto a Windows VM

door Kay Singh
Laatst bijgewerkt: 2-6-2015

Kostenschatting

$134.0577000000

Geschatte maandelijkse kosten

Uitleg over de totstandkoming van deze berekening en aanpassen aan uw behoeften

Prijscalculator

Push a certificate onto a Windows VM. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newStorageAccountName Name of the storage account
storageAccountType Type of the storage account
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
adminUsername Admin Username
adminPassword Admin Password
vaultName Name of Key Vault that has a secret
vaultResourceGroup Resource Group of Key Vault that has a secret
secretUrlWithVersion Url of the certificate in Key Vault

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren