The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL Server Always On AG on AKS

Laatst bijgewerkt: 12-7-2019

This creates a new AKS Cluster and then deploy SQL Server always on availability groups into it using a CNAB Package deployed using Duffle and ACI

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
aks_cluster_name The name to use for the AKS Cluster.
aks_resource_group The name of the resource group to create the AKS Cluster in.
azure_client_id AAD Client ID for Azure account authentication - used to authenticate to Azure using Service Principal for ACI creation to run CNAB operation and also for AKS Cluster.
azure_client_secret AAD Client Secret for Azure account authentication - used to authenticate to Azure using Service Principal for ACI creation to run CNAB operation and also for AKS Cluster.
cnab_action The name of the action to be performed on the application instance.
cnab_installation_name The name of the application instance.
cnab_state_share_name The file share name in the storage account for the CNAB state to be stored in
cnab_state_storage_account_key The storage account key for the account for the CNAB state to be stored in, if this is left blank it will be looked up at runtime
cnab_state_storage_account_name The storage account name for the account for the CNAB state to be stored in, by default this will be in the current resource group and will be created if it does not exist
cnab_state_storage_account_resource_group The resource group name for the storage account for the CNAB state to be stored in, by default this will be in the current resource group, if this is changed to a different resource group the storage account is expected to already exist
containerGroupName Name for the container group
containerName Name for the container
location The location in which the resources will be created.
sql_masterkeypassword The Password for the SQL Server Master Key.
sql_sapassword The Password for the sa user in SQL Server.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-aks-sql-server-always-on/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-aks-sql-server-always-on/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren