Navigatie overslaan

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

door ypitsch
Laatst bijgewerkt: 1-4-2015

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
virtualNetworkName This is the name of the Virtual Network
networkInterfaceName This is the prefix name of the Network interfaces
loadBalancerName This is the name of the load balancer
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
imagePublisher Image Publisher
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmStorageAccountContainerName This is the storage account container name
vmName This is the prefix name for the virtual machines
storageAccountName Storage account name
vmSize This is the allowed list of VM sizes
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren