Navigatie overslaan

Existing SQL Server credentials setup with Azure Key Vault

door weidaiMS
Laatst bijgewerkt: 4-5-2016

This template setup or update on an existing SQL Server Virtual Machine on Azure with the credentials secured by Azure Key Vault

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingVirtualMachineName Existing SQL Server virtual machine name
sqlCredentialName SQL credential name to create on the SQL Server virtual machine
sqlAkvUrl Azure Key Vault URL
servicePrincipalName Azure Key Vault principal name or id
servicePrincipalSecret Azure Key Vault principal secret
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-sql-existing-keyvault-update/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-sql-existing-keyvault-update/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren