Create a Multi-Region DocumentDB Database Account

Laatst bijgewerkt: 28-11-2016

This template creates a DocumentDB Database Account with two regions with a default consistency level of Session.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
databaseAccountName The DocumentDB database account name.
writeRegionLocation The location of the write region of the database account. For Azure Gov, China, Germany - will be different allowed values.
readRegionLocation The location of the read region of the database account. For Azure Gov, China, Germany - will be different allowed values.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-documentdb-account-create-multi-region-account/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-documentdb-account-create-multi-region-account/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren