Azure-codevoorbeelden

Meer informatie over de communicatie met Azure-diensten via code

7 codevoorbeelden komen overeen met uw filter

Web application development with Node.js and Express using Azure Cosmos DB

This sample shows you how to use the Microsoft Azure DocumentDB service to store and access data from a Node.js Express application hosted on Azure Websites.

 • Azure Cosmos DB
 • Node.js
ryancrawcour door Ryan CrawCour,
Laatst bijgewerkt: 25-6-2018

Get Started with Microsoft Azure IoT Starter Kit - Raspberry Pi2 and Pi3

Get started with the Raspberry Pi Azure IoT Starter Kit

 • Azure IoT Hub
 • Azure Stream Analytics
 • Event Hubs
 • Azure Cosmos DB
 • C
hegate door Hector Garcia Tellado,
Laatst bijgewerkt: 16-11-2016

Developing a .NET console app using Azure Cosmos DB

This sample shows you how get started quickly with Microsoft Azure DocumentDB service and .NET

 • Azure Cosmos DB
 • .NET
andrewhoh door Andrew Hoh,
Laatst bijgewerkt: 2-4-2018

Developing a .NET console app using DocumentDB

documentdb-dotnet-getting-started-qs

 • Azure Cosmos DB
 • .NET
andrewhoh door Andrew Hoh,
Laatst bijgewerkt: 29-8-2016

Developing a Node.js app using the Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB's DocumentDB API provides a JSON document database data model and the power of SQL and JavaScript over schema-less data. This tutorial shows how to get started with the DocumentDB API and the Node.js SDK.

 • Azure Cosmos DB
 • Node.js
andrewhoh door Andrew Hoh,
Laatst bijgewerkt: 20-3-2018

Developing a Node.js console app using DocumentDB

This sample shows you how get started quickly with Microsoft Azure DocumentDB service and Node.js

 • Azure Cosmos DB
 • Node.js
andrewhoh door Andrew Hoh,
Laatst bijgewerkt: 30-5-2018

Build a serverless web app in Azure

Code for first serverless web application tutorial

 • Azure Cosmos DB
 • Opslagaccounts
 • Cognitive Services
 • Azure Active Directory
 • Node.js
 • .NET
antchu door Antchu,
Laatst bijgewerkt: 24-9-2018