Azure-codevoorbeelden

Meer informatie over de communicatie met Azure-diensten via code

18 codevoorbeelden komen overeen met uw filter

Samples for Cognitive Services Nuget Packages

Learn how to use the Cognitive Services SDKs with these samples

yangyuan door Yang Yuan,
Laatst bijgewerkt: 19-7-2019

Cognitive Services Python SDK Samples

Learn how to use the Cognitive Services Python SDK with these samples

lmazuel door Laurent Mazuel,
Laatst bijgewerkt: 5-7-2019

Cognitive Services SDK Samples

This sample demonstrates how to use the bing search api using the azure-cognitiveservices-search package in node.js.

kirthik door Kirthi Krishnamraju,
Laatst bijgewerkt: 6-5-2019

Cognitive Services Vision C# SDK quickstart samples

Latest sample code for Cognitive Services Vision C# SDK quickstarts.

easyj2j door John MacKenzie,
Laatst bijgewerkt: 22-4-2019

Azure Storage Queue Service - Quick Sample using Pop Receipt and Face API

Azure Queue Service Pop Receipt Sample with Image Upload and Face Recognition using Face API from Azure Cognitive Services

seguler door Sercan Guler,
Laatst bijgewerkt: 7-6-2018

Call Center First Contact

Call center "first contact" app that demonstrates speech-to-text, language detection, translation, emotion detection, and parsing for key phrases.

v-stadam door Steve Adams,
Laatst bijgewerkt: 19-9-2018

Cognitive Services: LUIS Programmatic SDK Console Application Sample

A simple console that showcases how the SDK can be used to create and customize new LUIS apps.

cahann door Carol Hanna,
Laatst bijgewerkt: 20-12-2017

Sample application for ONNX models exported from Custom Vision Service

Real time image classification Windows-ML using a ONNX model exported from Custom Vision Service.

kukramer door Kurt Kramer,
Laatst bijgewerkt: 22-1-2019

Sample application for ONNX1.2 models exported from Custom Vision Service

Sample application for ONNX1.2 models exported from Custom Vision Service

tobai door Tobai,
Laatst bijgewerkt: 19-9-2018

Sample Android application for TensorFlow models exported from Custom Vision Service

Sample Anroid app for image classification using a TensorFlow model exported from Microsoft Cognitive Services Custom Vision

aminbagheri door aminbagheri,
Laatst bijgewerkt: 22-2-2019

Sample iOS application for models exported from Custom Vision Service

Real time image classification on iOS using a CoreML model exported from Custom Vision Service

adambehringer door Adam Behringer,
Laatst bijgewerkt: 6-3-2019

Manage Azure Cognitive Services with Ruby

A sample that show how to create an Azure Cognitive Services account using Ruby SDK

veronicagg door Veronica Giaudrone,
Laatst bijgewerkt: 30-9-2016

Cognitive services: Get paper abstract using Academic knowledge API

Sample code to get paper abstract from Academic Knowledge API

alch-msft door Alvin Chen,
Laatst bijgewerkt: 4-5-2017

Detect and frame faces in an image on Android

Android app using the Face service Java client library to detect and frame faces in an image.

noellelacharite door Noelle LaCharite,
Laatst bijgewerkt: 16-7-2018

Bing Visual Search Tools

Bing Visual Search Tools make it easy to play with Bing Visual API in UI and cmdline, exploring its rich capabilities and build similar apps of your own.

vishaltmsft door Vishal Thakkar [MSFT],
Laatst bijgewerkt: 9-8-2018

Detect and frame faces in an image on Windows

Sample application for using the Face API.

noellelacharite door Noelle LaCharite,
Laatst bijgewerkt: 24-9-2018

Cognitive Services: LUIS Console Application Sample

A simple console demostrating how to consume the LUIS Runtime SDK to predict user utterances.

cahann door Carol Hanna,
Laatst bijgewerkt: 20-12-2017

Build a serverless web app in Azure

Code for first serverless web application tutorial

antchu door Antchu,
Laatst bijgewerkt: 24-9-2018