Azure-codevoorbeelden

Meer informatie over de communicatie met Azure-diensten via code

1 codevoorbeelden komen overeen met uw filter

Developing a .NET UWP application using Azure Maps, IoT hub and Bot service

This is a sample application which shows how to build a remotely controlled map using Azure Maps and IoT hub services.

ihvo door Ihar Voitka,
Laatst bijgewerkt: 6-12-2018