Worden er kosten in rekening gebracht als ik me aanmeld voor een gratis account?

Nee. Ermee beginnen is gratis. Wanneer u zich registreert, begint uw gratis account met een gratis proefabonnement. Hiermee krijgt u een tegoed van USD 200 om 30 dagen Azure-services te verkennen, 12 maanden gratis toegang tot populaire services en toegang tot meer dan 25 services die altijd gratis zijn. Aan het eind van de eerste 30 dagen kunt u uw gratis producten blijven gebruiken als u uw account upgradet naar een Azure-abonnement voor betalen per gebruik en u de bestedingslimiet verwijdert. Zolang u binnen de meegeleverde servicehoeveelheden gratis blijft, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Gerelateerde vragen en antwoorden

 • Een verwerkte verbinding wordt gedefinieerd als:

  1. Een AMQP-verbinding van een client naar een Service Bus-onderwerp, -abonnement, -wachtrij of -event hub.
  2. Een HTTP-oproep om een bericht te ontvangen van een Service Bus-onderwerp of -wachtrij waarvoor een time-out voor ontvangen geldt met waarde die hoger is dan nul. Microsoft brengt kosten in rekening voor het hoogste aantal gelijktijdige brokered verbindingen waarmee het inbegrepen aantal (1.000verbindingen voor de Standard- en Premium-laag) wordt overschreden. Pieken worden berekend op uurbasis, pro rata door te delen door 730 uur in een maand en opgeteld gedurende de maandelijkse factureringsperiode. Het inbegrepen aantal (1.000 Brokered Connections per maand) wordt toegepast aan het einde van de factureringsperiode tegen het totaal van de pieken per uur pro rata. Voorbeelden:
  3. U verbindt 5.000 clients en gebruikt voor elke client één AMQP-verbinding. U ontvangt opdrachten van een Service Bus-onderwerp en verstuurt gebeurtenissen naar wachtrijen. Als alle clients elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 verbindingen * 12 uur * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen. Na de aftrek van de maandelijkse 1.000 Brokered Connections, worden er 1.500 Brokered Connections in rekening gebracht.
  4. 5.000 clients ontvangen via HTTP berichten van een Service Bus-wachtrij, met een time-out anders dan nul seconden. Als alle apparaten elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 HTTP-verbindingen voor ontvangen * 12 uur per dag * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen.
 • U kunt met QnA Maker een bot maken die conversatiegewijs vragen beantwoordt die over uw documentatie gaan, net als een pagina voor veelgestelde vragen. Meer informatie over de werking van QnA Maker

 • Gebruik Bot Framework SDK V4 voor nieuwe gesprekservaringen. Klanten vonden de dialoogvenstermodellen in Bot Framework SDK V3 niet flexibel genoeg en beperkend, maar Bot Framework SDK V4 is modulair en uitbreidbaar. Het biedt de basis voor zowel sjablonen als oplossingsverbeteringen. Als u al Bot Framework SDK V3-bots in gebruik hebt, blijven ze de komende tijd op dezelfde manier werken. Meer informatie op de pagina met veelgestelde vragen over Bot Framework

 • De Premium-laag van Service Bus-berichten biedt alle berichtenfuncties van Azure Service Bus-wachtrijen en -onderwerpen met voorspelbare en herhaalbare prestaties, hogere doorvoer en verbeterde beschikbaarheid. Op de Premium-laag wordt een speciaal model voor resourcetoewijzing gebruikt om werkbelastingen te isoleren en consistente prestaties te bieden. Omdat de reken- en geheugenresources in de Premium-laag speciaal toegewezen resources zijn, worden er geen transactiekosten per bericht in rekening gebracht zoals bij andere lagen. Alle transacties zijn inbegrepen in de berichteenheidtoewijzing.

 • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

 • De Premium-laag van Service Bus Messaging is een vast dagelijks tarief per aangeschafte Messaging-eenheid. Naamruimten die zijn gemaakt als Premium kunnen 1, 2 of 4 Messaging-eenheden hebben die allemaal toenemen met het gegeven aantal kosten op basis van een dagelijks tarief voor Messaging-eenheden. Voor Premium-naamruimten kan het aantal aangeschafte Messaging-eenheden op elk moment worden gewijzigd, maar het dagelijkse tarief is gebaseerd op het maximumaantal Messaging-eenheden dat op elk moment aan de naamruimte is toegewezen.