Hoeveel gratis eenheden ontvang ik elke maand?

De opgenomen gratis eenheden zijn de beschikbare eenheden waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Deze worden elke maand vernieuwd. Als u gedurende een bepaalde maand meer eenheden gebruikt dan het aantal opgenomen gratis eenheden, worden deze extra eenheden gefactureerd tegen het standaardtarief voor de desbetreffende oplossing. Deze gratis eenheden zijn niet beschikbaar voor abonnees die gebruikmaken van een tariefplan dat een vaste korting of een vast maandelijks krediet biedt.

Automation