Welke abonnementen zijn er en hoe staan deze in verband met Azure for Students?

Abonnementen geven toegang tot Azure-producten. Met Azure for Students beschikt u gedurende twaalf maanden over 100 USD aan tegoed en hebt u toegang tot meer dan vijfentwintig gratis producten voor onder andere reken-, netwerk-, opslag- en databasedoeleinden. Alle gemaakte kosten gedurende deze periode worden verrekend met het tegoed. Als u Azure blijft gebruiken na afloop van de twaalf maanden of nadat u het tegoed van 100 USD hebt verbruikt, afhankelijk van welke situatie zich het eerste voordoet, moet u upgraden naar een abonnement met betalen per gebruik door contact op te nemen met de ondersteuning van Azure. Nadat u een geldige creditcard hebt opgegeven, verwijdert u de bestedingslimiet van het abonnement, zodat u toegang krijgt tot de gratis producten die deel uitmaken van uw geüpgradede account.

Related questions and answers

  • Voor eenvoudige toegang tot Ondersteuning voor Azure gaat u online naar Azure Portal en dient u een ondersteuningsaanvraag in. Toegang tot abonnementsbeheer en factuurbeheer is inbegrepen bij uw Microsoft Azure-abonnement en technische ondersteuning wordt verstrekt via een van de plannen voor Ondersteuning voor Azure. Zie Een Azure-ondersteuningsaanvraag maken voor stapsgewijze instructies voor Azure Portal. U kunt ook programmatisch ondersteuningstickets maken en beheren met de REST API voor Azure-ondersteuningstickets.

  • Als u een bestaande V4-bot wilt converteren in een vaardigheid, gaat u naar: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • We hebben onze ondersteuningsabonnementen voor Azure ontworpen voor verschillende bedrijfsbehoeften. Betaalde ondersteuningsabonnementen geven 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot technische ondersteuning voor break-fixproblemen. Hogere ondersteuningsniveaus bieden snellere eerste-responstijden en toegang tot adviserende ondersteuning, beoordeling van configuratieoptimalisatie en andere voordelen. Meer informatie over de bestaande ondersteuningsabonnementen kunt u vinden op de pagina Ondersteuningsabonnementen voor Azure.

    Azure Stack Hub valt onder de Standard-, Pro Direct- en Premier-ondersteuningsplannen.

  • Natuurlijk. Azure Stack Hub is een uitbreiding van Azure en de ondersteuning voor Azure Stack Hub is inbegrepen bij de betaalde Standard-, Professional Direct- en Premier-ondersteuningsplannen. Let op: Stack is niet inbegrepen bij het betaalde ondersteuningsabonnement Developer.

  • Klanten van MOSP (Microsoft Online Subscription Program), dat wil zeggen Web Direct, kunnen gegevens van Marketplace-abonnementen bekijken in het menu Marketplace in de Azure-factureringsportal. Klanten die virtuele machines hebben gekocht op de Marketplace, kunnen hun geschatte totale kosten bekijken in de Microsoft Azure Management Portal. Enterprise Agreement (EA)-klanten kunnen details van Marketplace-abonnementen weergeven op het tabblad Azure Marketplace in de factuur- en accountbeheerweergave van de Enterprise Portal. Opmerking: EA Indirect-klanten zien alleen in gegevens over de aanbieding en het gebruik. Gegevens over de prijs zijn niet beschikbaar in de Enterprise Portal.

  • Servicepartners kunnen een vermelding aanvragen door een formulier in te vullen op de Azure Partner Directory. Alleen de Microsoft-partners in het Microsoft Partner Network met een Silver- of Gold-competentie voor een cloudplatform worden in de Azure Partner Directory vermeld, zodat zeker is dat onze klanten de beste Microsoft-partners te zien krijgen. Zodra u uw aanvraag naar de Azure Partner Directory hebt opgestuurd, controleren wij de gegevens op juistheid en sturen we u een koppeling naar de onboardingportal, waar u het marketingprofiel kunt invullen. Zodra u dat profiel hebt opgestuurd, Once you submit that profile, wordt deze binnen 3 werkdagen operationeel, met het voorbehoud dat het opgestuurde profiel volledig en juist is ingevuld.