In welk opzicht verschilt dit van Cortana, Alexa of Google Assistent?

Virtual Assistant verschilt van Cortana, Alexa of Google Assistant omdat u hiermee een virtuele assistent maakt die uw merkpersoonlijkheid vertegenwoordigt. Het is tevens een waarborg voor het eigendom van alle gegevens die voortkomen uit communicatie met klanten via een breed scala aan kanalen.

Azure Bot Service

Related questions and answers