Waarom zijn vooraf ontwikkelde domeinen nog in preview?

Vooraf ontwikkelde domeinen zijn nu nog in preview omdat het LUIS-team nog bekijkt hoe deze moeten worden ingezet om de ontwikkeling van modellen het beste te bootstrappen.

Azure Bot Service

Related questions and answers