Is momenteel een factureringstarief per knooppunt beschikbaar voor Azure Marketplace?

Azure Marketplace ondersteunt momenteel geen facturering per knooppunt voor virtuele machines. Uitgevers kunnen wel een factureringstarief per knooppunt bepalen met de VM-factureringstarieven van Microsoft door het aantal VM’s te berekenen op grond van het aantal gebruiksuren en het tarief per uur.

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • Er zijn verschillende flexibele aanschafopties voor Azure. De snelste en eenvoudigste manier om voor Azure te betalen is door rechtstreekse aankoop bij Microsoft. Hier leest u meer over andere aanschafopties.

  • Ontdek hoe u wachtwoordbeheer kunt gebruiken.

  • Ontdek hoe u het juiste installatietype kunt selecteren.

  • Kom meer te weten over het migreren van bots in .NET en JavaScript naar de nieuwste versie van de Bot Framework-SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Ontdek hoe u gebruikers kunt maken met PowerShell.