Worden er kosten in rekening gebracht voor gegevensoverdracht wanneer verbinding wordt gemaakt met de listener van de hybride verbinding?

We brengen 64 kB in rekening voor elke verbinding met uw listener. Dit wordt in mindering gebracht op de gratis 5 GB die we elke maand aanbieden voor listener-eenheden. De kosten voor listener-eenheden worden berekend op uurbasis met stappen van 5 minuten. U krijgt geen kosten in rekening gebracht voor het openen en sluiten ten behoeve van dev/test-doeleinden.

Service Bus

Gerelateerde vragen en antwoorden

 • Een verwerkte verbinding wordt gedefinieerd als:

  1. Een AMQP-verbinding van een client naar een Service Bus-onderwerp, -abonnement, -wachtrij of -event hub.
  2. Een HTTP-oproep om een bericht te ontvangen van een Service Bus-onderwerp of -wachtrij waarvoor een time-out voor ontvangen geldt met waarde die hoger is dan nul. Microsoft brengt kosten in rekening voor het hoogste aantal gelijktijdige brokered verbindingen waarmee het inbegrepen aantal (1.000verbindingen voor de Standard- en Premium-laag) wordt overschreden. Pieken worden berekend op uurbasis, pro rata door te delen door 730 uur in een maand en opgeteld gedurende de maandelijkse factureringsperiode. Het inbegrepen aantal (1.000 Brokered Connections per maand) wordt toegepast aan het einde van de factureringsperiode tegen het totaal van de pieken per uur pro rata. Voorbeelden:
  3. U verbindt 5.000 clients en gebruikt voor elke client één AMQP-verbinding. U ontvangt opdrachten van een Service Bus-onderwerp en verstuurt gebeurtenissen naar wachtrijen. Als alle clients elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 verbindingen * 12 uur * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen. Na de aftrek van de maandelijkse 1.000 Brokered Connections, worden er 1.500 Brokered Connections in rekening gebracht.
  4. 5.000 clients ontvangen via HTTP berichten van een Service Bus-wachtrij, met een time-out anders dan nul seconden. Als alle apparaten elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 HTTP-verbindingen voor ontvangen * 12 uur per dag * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen.
 • De Premium-laag van Service Bus-berichten biedt alle berichtenfuncties van Azure Service Bus-wachtrijen en -onderwerpen met voorspelbare en herhaalbare prestaties, hogere doorvoer en verbeterde beschikbaarheid. Op de Premium-laag wordt een speciaal model voor resourcetoewijzing gebruikt om werkbelastingen te isoleren en consistente prestaties te bieden. Omdat de reken- en geheugenresources in de Premium-laag speciaal toegewezen resources zijn, worden er geen transactiekosten per bericht in rekening gebracht zoals bij andere lagen. Alle transacties zijn inbegrepen in de berichteenheidtoewijzing.

 • De Premium-laag van Service Bus Messaging is een vast dagelijks tarief per aangeschafte Messaging-eenheid. Naamruimten die zijn gemaakt als Premium kunnen 1, 2 of 4 Messaging-eenheden hebben die allemaal toenemen met het gegeven aantal kosten op basis van een dagelijks tarief voor Messaging-eenheden. Voor Premium-naamruimten kan het aantal aangeschafte Messaging-eenheden op elk moment worden gewijzigd, maar het dagelijkse tarief is gebaseerd op het maximumaantal Messaging-eenheden dat op elk moment aan de naamruimte is toegewezen.

 • Ja dat is zo. Er worden geen verbindingskosten in rekening gebracht voor het verzenden van gebeurtenissen via HTTP, ongeacht het aantal verzendsystemen/-apparaten. Het ontvangen van gebeurtenissen via HTTP met een time-out groter dan nul, ook wel 'long polling' genoemd, genereert kosten voor brokered verbindingen. AMQP-verbindingen genereren kosten voor Brokered Connections ongeacht of de verbindingen worden gebruikt om te verzenden of te ontvangen. 100 brokered verbindingen zijn gratis toegestaan in een Basic-naamruimte (dit is ook het maximale aantal brokered verbindingen dat is toegestaan voor het Azure-abonnement). De eerste 1.000 brokered verbindingen in alle Standard-naamruimten in een Azure-abonnement zijn gratis inbegrepen (naast de basiskosten). Aangezien deze aantallen voldoende zijn voor veel service-naar-service-berichtscenario's, worden kosten voor brokered verbindingen meestal pas relevant als u van plan bent AMQP of HTTP long-polling te gebruiken met een groot aantal clients, bijvoorbeeld om efficiëntere gebeurtenisstreaming te behalen of om bi-directionele communicatie mogelijk te maken met duizenden of miljoenen apparaten of app-exemplaren.

 • Een Messaging-eenheid is een set speciale resources die exclusief zijn gereserveerd voor Premium-naamruimten. Deze bronnenset kan consistente en herhaalbare prestaties van messagingworkloads bieden. Elke Premium-naamruimte kan 1, 2 of 4 Messaging-eenheden hebben en de resourcetoewijzing neemt lineair toe: 2 Messaging-eenheden is twee keer zoveel resources als 1 Messaging-eenheid.

 • Elk bericht dat wordt verzonden naar of door de relay, telt als een factureerbaar bericht. Een factureerbaar bericht is een gegevensframe van maximaal 64 kB. Als een bericht groter is dan 64 kB, bijvoorbeeld een HTTP-antwoord met een afbeelding, telt elke 64 kB als een extra factureerbaar bericht. Bij een normale relayservice met een aanvraag/reactie-schema wordt de aanvraag eerst naar de relay verzonden, dan naar de service, en wordt de reactie via hetzelfde pad verzonden. Dat zijn minimaal vier factureerbare berichten. Bij een multicastservice met vier listeners telt het bericht naar de relay als één bericht. De vier berichten naar de listeners tellen ook elk als een bericht, resulterend in een totaal van vijf berichten.