Als ik gereserveerde media-eenheden en/of streamingeenheden minder dan een hele maand gebruik, wordt dan de hele maand in rekening gebracht?

Nee, de kosten voor gereserveerde media-eenheden worden per minuut pro rata berekend. Streamingeenheden worden dagelijks pro rata berekend. Raadpleeg onze onlinerekenmachine voor meer informatie over de kosten van een coderingsproject.

Media Services

Related questions and answers

  • Beide zijden van de invoervideo moeten binnen de ondersteunde invoerresolutie van elke meter passen. Een video van 600 x 481 overschrijdt bijvoorbeeld de maximumresolutie van 640 x 480 van S1 omdat beide zijden groter zijn dan 480 en hiervoor dus S2-prijseenheden gelden.

  • Ja,u kunt meerdere streamingeenheden kopen voor streaming van inhoud.

  • Door gereserveerde media-eenheden toe te voegen aan uw account, zorgt u ervoor dat meerdere bestanden gelijktijdig kunnen worden verwerkt. Als u het type gereserveerde media-eenheid wijzigt, is dit van invloed op de snelheid waarmee de bestanden worden verwerkt. Voorbeeld: als uw account beschikt over drie gereserveerde media-eenheden van het type S1, worden er maximaal drie bestanden gelijktijdig verwerkt. Door het type gereserveerde media-eenheid te wijzigen in S3, wordt elk afzonderlijk bestand sneller verwerkt. Zie voor meer informatie de documentatie.

  • De kosten worden berekend op basis van het hoogste aantal streamingeenheden dat elke dag is ingericht. In dit voorbeeld worden voor die dag vier streamingeenheden in rekening gebracht.

  • Nee, er worden alleen kosten berekend op basis van uitvoerminuten, plus het aantal gereserveerde media-eenheden. Zie het voorbeeld hieronder voor meer details.

  • Een streamingeenheid voorziet in een toegewezen set met resources voor inhoudsstreaming, waarbij elke eenheid gegarandeerde bandbreedtedoorvoer toevoegt met maximaal 200 Mbps.