Hoe werken Azure-servicelevelovereenkomsten met huidige on-premises Microsoft-licentieovereenkomsten?

Azure-servicelevelovereenkomsten zijn onafhankelijk van onze on-premises Microsoft-licentieovereenkomsten. Onze SLA's voor Azure bieden een maandelijkse beschikbaarheidsgarantie voor de services die u in de cloud gebruikt, met SLA-credits voor datgene wat we in rekening hebben gebracht terwijl we niet aan deze garantie hebben voldaan.

Gerelateerde vragen en antwoorden

 • U kunt vragen stellen op onze Azure-forums. De forums zijn een onlineresource waar u in contact kunt komen met andere Azure-klanten en experts om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en oplossingen te vinden. Er zijn twee forumopties: MSDN en Stack Overflow. MSDN is online-eigendom van Microsoft. Stack Overflow is niet verbonden of gelieerd aan Microsoft.

  • U kunt mogelijk gebruikmaken van regelingen voor technische ondersteuning, ook als u geen ondersteuningsabonnement hebt. Als u lid bent van bepaalde programma's, zoals MPN, MSDN of BizSpark, kunt u via die programma's recht hebben op beperkte ondersteuningsregelingen voor Azure. Raadpleeg de voorwaarden van uw service voor informatie over de ondersteuningsopties en -regelingen waarvan u gebruik kunt maken.
  • Bij uw Azure-abonnement is toegang tot ondersteuning voor abonnementsbeheer (zoals facturering, quotumaanpassing, accountoverdracht) zonder extra kosten inbegrepen. U kunt uw aanvraag opstarten in de Azure Portal. Bij Microsoft Azure-abonnementen is ook toegang inbegrepen tot het statusdashboard van Azure en de Azure-forums om u te helpen bij het oplossen van problemen.
 • We hebben onze ondersteuningsabonnementen voor Azure ontworpen voor verschillende bedrijfsbehoeften. Betaalde ondersteuningsabonnementen geven 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot technische ondersteuning voor break-fixproblemen. Hogere ondersteuningsniveaus bieden snellere eerste-responstijden en toegang tot adviserende ondersteuning, beoordeling van configuratieoptimalisatie en andere voordelen. Meer informatie over de bestaande ondersteuningsabonnementen kunt u vinden op de pagina Ondersteuningsabonnementen voor Azure.

  Azure Stack Hub valt onder de Standard-, Pro Direct- en Premier-ondersteuningsplannen.

 • Azure support plans are customer support plans. Benefits in these plans are not transferrable to your customers.

 • De virtuele machines die momenteel worden aangeboden onder de drie promoties zijn beschikbaar voor implementatie op aanvraag tot 31 oktober 2020. De promotie-VM's die daarvoor zijn geïmplementeerd, blijven uitvoeren. Deze virtuele machines zijn echter niet beschikbaar voor nieuwe implementaties na de einddatum van de promo.

 • Een verwerkte verbinding wordt gedefinieerd als:

  1. Een AMQP-verbinding van een client naar een Service Bus-onderwerp, -abonnement, -wachtrij of -event hub.
  2. Een HTTP-oproep om een bericht te ontvangen van een Service Bus-onderwerp of -wachtrij waarvoor een time-out voor ontvangen geldt met waarde die hoger is dan nul. Microsoft brengt kosten in rekening voor het hoogste aantal gelijktijdige brokered verbindingen waarmee het inbegrepen aantal (1.000verbindingen voor de Standard- en Premium-laag) wordt overschreden. Pieken worden berekend op uurbasis, pro rata door te delen door 730 uur in een maand en opgeteld gedurende de maandelijkse factureringsperiode. Het inbegrepen aantal (1.000 Brokered Connections per maand) wordt toegepast aan het einde van de factureringsperiode tegen het totaal van de pieken per uur pro rata. Voorbeelden:
  3. U verbindt 5.000 clients en gebruikt voor elke client één AMQP-verbinding. U ontvangt opdrachten van een Service Bus-onderwerp en verstuurt gebeurtenissen naar wachtrijen. Als alle clients elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 verbindingen * 12 uur * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen. Na de aftrek van de maandelijkse 1.000 Brokered Connections, worden er 1.500 Brokered Connections in rekening gebracht.
  4. 5.000 clients ontvangen via HTTP berichten van een Service Bus-wachtrij, met een time-out anders dan nul seconden. Als alle apparaten elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 HTTP-verbindingen voor ontvangen * 12 uur per dag * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen.
 • U kunt met QnA Maker een bot maken die conversatiegewijs vragen beantwoordt die over uw documentatie gaan, net als een pagina voor veelgestelde vragen. Meer informatie over de werking van QnA Maker