Hoe kunt u een virtuele assistent bouwen?

Ga voor informatie over het bouwen van een virtuele assistent naar:

Azure Bot Services

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • Gebruik Bot Framework SDK V4 voor nieuwe gesprekservaringen. Klanten vonden de dialoogvenstermodellen in Bot Framework SDK V3 niet flexibel genoeg en beperkend, maar Bot Framework SDK V4 is modulair en uitbreidbaar. Het biedt de basis voor zowel sjablonen als oplossingsverbeteringen. Als u al Bot Framework SDK V3-bots in gebruik hebt, blijven ze de komende tijd op dezelfde manier werken. Meer informatie op de pagina met veelgestelde vragen over Bot Framework

  • Met Microsoft krijgt u krachtige AI met gespreksfuncties en begrip van natuurlijke taal, het open-source Bot Framework, zakelijke ondersteuning en volledig eigendom van en controle over uw gegevens.

  • U kunt met QnA Maker een bot maken die conversatiegewijs vragen beantwoordt die over uw documentatie gaan, net als een pagina voor veelgestelde vragen. Meer informatie over de werking van QnA Maker

  • Virtual Assistant verschilt van Cortana, Alexa of Google Assistant omdat u hiermee een virtuele assistent maakt die uw merkpersoonlijkheid vertegenwoordigt. Het is tevens een waarborg voor het eigendom van alle gegevens die voortkomen uit communicatie met klanten via een breed scala aan kanalen.

  • Ja, bots ondersteunen spraak via een Direct Line-spraakkanaal.

  • Lees https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/samples/vaclient_android/ als u de Virtual Assistant Android Client wilt gebruiken

    De volledige set met functies voor Virtual Assistant Android Client vindt u hier: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/samples/vaclient_android/