Hoe kunt u een virtuele assistent toevoegen aan Microsoft Teams?

Lees de zelfstudie https://microsoft.github.io/botframework-solutions/tutorials/enable-teams/1_intro/ als u een virtuele Bot Framework-assistent wilt toevoegen aan Microsoft Teams

Azure Bot Services

Gerelateerde vragen en antwoorden