Hoe dien ik een ondersteuningsaanvraag voor Azure in met mijn Premier-contract?

Wanneer u een ondersteuningscase aanmaakt, moet uw Premier-contract worden vermeld in het vervolgkeuzemenu Ondersteuningsabonnement. Dit kan op de volgende manieren worden geregeld: **Koppeling vooraf door Microsoft: ** in de meeste gevallen zal uw Microsoft Premier-team uw Azure-abonnementen al hebben gekoppeld aan uw Premier-contract en wordt dit contract al vermeld op de Azure Portal wanneer u een ondersteuningscase aanmaakt. Accountkoppeling: als u zich aanmeldt bij de Azure Portal met dezelfde aanmeldingsgegevens voor een Microsoft-account (zoals bijvoorbeeld voor outlook.com, live.com of Hotmail.com) als u gebruikt voor toegang tot de Microsoft Premier Online-portal (premier.microsoft.com), wordt uw Premier-contract automatisch weergegeven op de Azure Portal. Handmatige invoer: u kunt uw Premier-contract koppelen aan uw Azure-account door uw toegangs-id voor Premier en contract-id-gegevens in te voeren op de Azure Portal: kies Help en ondersteuning op de Azure Portal en vervolgens Ondersteuningscontract koppelen in het menu aan de linkerkant. Dit is een eenmalig proces. Uw Premier-contractgegevens worden bij uw Azure-account opgeslagen zodat deze beschikbaar zijn vanuit alle abonnementen waarvoor u eigenaars-/beheerdersprivileges hebt. Neem contact op met uw Technical Account Manager (TAM) als u uw toegangs-id en contract-id niet hebt. Premier-klanten kunnen de Microsoft Premier Online-portal of de telefoon blijven gebruiken om een ondersteuningsaanvraag in te dienen, als ze daar de voorkeur aan geven. Het gebruik van de Azure Portal biedt echter een aantal grote voordelen, waaronder:

  • Automatisch vastleggen van benodigde gegevens (account, abonnements-id, enzovoort) en diagnostische analyses uitvoeren
  • Sneller oplossingen beschikbaar dankzij de automatisch vastgelegde gegevens
  • De mogelijkheid om cases met ernstniveau A/1 online aan te maken
  • In-context hulp over het probleem waarmee u te maken hebt

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • Elk abonnement heeft een standaardlimiet voor de hoeveelheid HDInsight-gegevensknooppunten die kunnen worden gemaakt. Als u een grotere HDInsight-cluster wilt maken of meerdere HDInsight-clusters nodig hebt die gezamenlijk uw huidige abonnementslimiet overschrijden, kunt u een verhoging van uw factureringslimiet voor uw abonnement aanvragen. Open een ondersteuningsticket met het ondersteuningstype Billing. Afhankelijk van het maximumaantal knooppunten per abonnement dat u aanvraagt, kan u worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken zodat wij uw implementatie(s) kunnen optimaliseren.

  • Een tijdelijke schijf is een opslagruimte die direct aan de geïmplementeerde VM is gekoppeld. Gegevens op een tijdelijke schijf gaan verloren als de VM wordt uitgeschakeld. Als u permanente opslag nodig hebt, zijn er een aantal soorten permanente gegevensschijven beschikbaar die afzonderlijk worden geladen. Zie de prijzen voor opslag voor informatie. Voor permanente VM-opslag kunt u het beste Managed Disks te gebruiken om te profiteren van betere beheerfuncties, schaalbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging.

  • Ja, als u License Mobility through Software Assurance hebt, kunt u Bring Your Own License gebruiken voor alle serverproducten die virtuele machines ondersteunen.

  • Actieve apparaten voor een bepaalde mobiele service kunnen worden onderscheiden op basis van hun unieke installatie-id. Voor een fysiek apparaat is de installatie-id meestal permanent, tenzij de app door de gebruiker is verwijderd. Voor apparaatemulators bepaalt de implementatie van de emulator of dezelfde of een nieuwe installatie-ID wordt gemeld telkens wanneer de toepassing wordt gestart.

  • Als u een technische-ondersteuningscase voor Azure hebt geopend en een hoofdoorzaakanalyse nodig hebt, kunt u er een aanvragen voor alle ondersteuningsplannen van Azure, waaronder Premier.

  • Nee, er worden geen kosten berekend voor gegevensoverdracht binnen een virtueel netwerk