Hoe worden instanties uit de A-serie gefactureerd?

Voorheen werd elk gebruik voor A0, A2, A3 en A4 Standard en Basic virtuele machines verzonden als fracties (A0) of meervouden (A2, A3 en A4) van de berekende minuten van A1 virtuele machines. Dit heeft voor verwarring bij de klanten gezorgd en daarom is er een wijziging aangebracht en is gebruik per seconde ingesteld voor speciale A0-, A2-, A3- en A4-meters. Als gevolg van deze overgang worden de resource-GUID's voor A0, A2, A3 en A4 virtuele machines gewijzigd. Als een van uw factureringsmethoden afhankelijk is van deze resource-GUID's, moeten ze worden gewijzigd zodat er rekening kan worden gehouden met de nieuwe wijze van factureren. ImplementatiegrootteGebruik verzonden als meervoud van A1 tot en met 10 januari 2016 Gebruik verzonden voor speciale meter met ingang van 11 januari 2016| | |A0|0,25 van een uur A1|1 van een uur A0| |A2|2 van een uur A1|1 van een uur A2| |A3|4 van een uur A1|1 van een uur A3| |A4|8 van een uur A1|1 van een uur A4|

Virtuele machines

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • Ja, als u License Mobility through Software Assurance hebt, kunt u Bring Your Own License gebruiken voor alle serverproducten die virtuele machines ondersteunen.

  • Een tijdelijke schijf is een opslagruimte die direct aan de geïmplementeerde VM is gekoppeld. Gegevens op een tijdelijke schijf gaan verloren als de VM wordt uitgeschakeld. Als u permanente opslag nodig hebt, zijn er een aantal soorten permanente gegevensschijven beschikbaar die afzonderlijk worden geladen. Zie de prijzen voor opslag voor informatie. Voor permanente VM-opslag kunt u het beste Managed Disks te gebruiken om te profiteren van betere beheerfuncties, schaalbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging.

  • Nee. Btw wordt apart toegevoegd.