Wat wordt door de maandelijkse kosten gedekt?

De maandelijkse kosten van het ondersteuningsabonnement gelden voor één factureringsaccount, ongeacht het aantal abonnementen of gebruikers dat u voor het account hebt.

Alle abonnementen onder een factureringsaccount delen hetzelfde ondersteuningsabonnement en alle gebruikers met beheerders-/eigenaarstoegang tot een van de abonnementen onder het account met een ondersteuningsabonnement komen in aanmerking voor ondersteuning voor deze abonnementen. Ga naar Azure Portal om de lijst met abonnementen in uw account te bekijken.

Related questions and answers

 • Als u een bestaande V4-bot wilt converteren in een vaardigheid, gaat u naar: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

 • Voor eenvoudige toegang tot Ondersteuning voor Azure gaat u online naar Azure Portal en dient u een ondersteuningsaanvraag in. Toegang tot abonnementsbeheer en factuurbeheer is inbegrepen bij uw Microsoft Azure-abonnement en technische ondersteuning wordt verstrekt via een van de plannen voor Ondersteuning voor Azure. Zie Een Azure-ondersteuningsaanvraag maken voor stapsgewijze instructies voor Azure Portal. U kunt ook programmatisch ondersteuningstickets maken en beheren met de REST API voor Azure-ondersteuningstickets.

 • Natuurlijk. Azure Stack Hub is een uitbreiding van Azure en de ondersteuning voor Azure Stack Hub is inbegrepen bij de betaalde Standard-, Professional Direct- en Premier-ondersteuningsplannen. Let op: Stack is niet inbegrepen bij het betaalde ondersteuningsabonnement Developer.

 • We hebben onze ondersteuningsabonnementen voor Azure ontworpen voor verschillende bedrijfsbehoeften. Betaalde ondersteuningsabonnementen geven 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot technische ondersteuning voor break-fixproblemen. Hogere ondersteuningsniveaus bieden snellere eerste-responstijden en toegang tot adviserende ondersteuning, beoordeling van configuratieoptimalisatie en andere voordelen. Meer informatie over de bestaande ondersteuningsabonnementen kunt u vinden op de pagina Ondersteuningsabonnementen voor Azure.

  Azure Stack Hub valt onder de Standard-, Pro Direct- en Premier-ondersteuningsplannen.

 • De Premium-laag van Service Bus-berichten biedt alle berichtenfuncties van Azure Service Bus-wachtrijen en -onderwerpen met voorspelbare en herhaalbare prestaties, hogere doorvoer en verbeterde beschikbaarheid. Op de Premium-laag wordt een speciaal model voor resourcetoewijzing gebruikt om werkbelastingen te isoleren en consistente prestaties te bieden. Omdat de reken- en geheugenresources in de Premium-laag speciaal toegewezen resources zijn, worden er geen transactiekosten per bericht in rekening gebracht zoals bij andere lagen. Alle transacties zijn inbegrepen in de berichteenheidtoewijzing.

 • Een verwerkte verbinding wordt gedefinieerd als:

  1. Een AMQP-verbinding van een client naar een Service Bus-onderwerp, -abonnement, -wachtrij of -event hub.
  2. Een HTTP-oproep om een bericht te ontvangen van een Service Bus-onderwerp of -wachtrij waarvoor een time-out voor ontvangen geldt met waarde die hoger is dan nul. Microsoft brengt kosten in rekening voor het hoogste aantal gelijktijdige brokered verbindingen waarmee het inbegrepen aantal (1.000verbindingen voor de Standard- en Premium-laag) wordt overschreden. Pieken worden berekend op uurbasis, pro rata door te delen door 730 uur in een maand en opgeteld gedurende de maandelijkse factureringsperiode. Het inbegrepen aantal (1.000 Brokered Connections per maand) wordt toegepast aan het einde van de factureringsperiode tegen het totaal van de pieken per uur pro rata. Voorbeelden:
  3. U verbindt 5.000 clients en gebruikt voor elke client één AMQP-verbinding. U ontvangt opdrachten van een Service Bus-onderwerp en verstuurt gebeurtenissen naar wachtrijen. Als alle clients elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 verbindingen * 12 uur * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen. Na de aftrek van de maandelijkse 1.000 Brokered Connections, worden er 1.500 Brokered Connections in rekening gebracht.
  4. 5.000 clients ontvangen via HTTP berichten van een Service Bus-wachtrij, met een time-out anders dan nul seconden. Als alle apparaten elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 HTTP-verbindingen voor ontvangen * 12 uur per dag * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen.