Gelden er quota's voor Scheduler op het abonnementsniveau?

Quota’s voor Scheduler worden toegepast op het abonnementsniveau. Houd er bovendien rekening mee dat alle taken in een bepaalde taakcollectie zijn gebonden aan de regio van die taakcollectie.

Scheduler

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • Scheduler wordt per uur pro rata gefactureerd wanneer er sprake is van één of meer actieve taakverzameling. Eén standaardeenheid wordt per uur pro rata gefactureerd voor elke 10 gemaakte standaardtaakcollecties (of gedeelten). Op vergelijkbare wijze wordt één premiumeenheid per uur pro rata gefactureerd voor elke 10.000 gemaakte premiumtaakcollecties (of gedeelten).

  • Scheduler biedt ondersteuning voor werk met hoge beschikbaarheid door twee regio's te koppelen binnen hetzelfde geografische gebied; zo wordt VS Zuid-Centraal gekoppeld aan VS Noord-Centraal, Noord-Europa aan West-Europa en Azië Pacific - Oost aan Azië-Pacific - Zuidoost. Taken die in een bepaald geografisch gebied worden ingediend, kunnen in elk van de twee gekoppelde regio's worden uitgevoerd.

  • Het uitvoeringslogboek bevat een voortschrijdende geschiedenis over zestig dagen van taakuitvoeringen.