Moet ik betalen voor herstelbewerkingen en uitgaand netwerkverkeer?

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor herstelbewerkingen of uitgaande netwerkbandbreedtes (egress) die worden gebruikt voor herstelbewerkingen.

Azure Backup

Related questions and answers

 • Het nieuwe prijsmodel van Azure Backup bestaat uit twee onderdelen:

  • Beveiligde instanties: Dit is de primaire factureringseenheid voor Azure Backup. Klanten betalen voor het aantal exemplaren dat wordt beveiligd met de Azure Backup-service
  • Opslag: Klanten kunnen kiezen uit lokaal redundante opslag (LRS) en geografisch redundante opslag (GRS) voor hun back-upkluis. De nettoprijs van Storage is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die is opgeslagen met de service. Deze twee onderdelen worden als aparte regelitems toegevoegd aan de maandelijkse factuur voor Azure.
 • Op de dashboardpagina van de back-upkluis ziet u het totale aantal gegevens van het apparaat dat is geregistreerd bij de kluis. Daarnaast ziet u het type opslag dat is gebruikt voor de back-upkluis.

 • ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.

 • Alle gegevensopslag met Azure Backup wordt gefactureerd via de tarieven voor backup-opslag hierboven weergegeven, voor de periode dat de gegevens worden bewaard met Azure Backup. Als de bewaarperiode wordt verlengd, is dit echter niet van invloed op de softwareprijs voor beveiligde exemplaren waarvoor u betaalt. De nieuwste Azure Backup-agent moet hiervoor zijn geïnstalleerd op de computer.

 • Net zoals bij de huidige prijzen, hoeft u met Azure Backup niet te betalen voor opslagtransacties. Deze kosten zijn opgenomen in de softwareprijs die u betaalt.

 • De totale hoeveelheid back-upgegevens die kan worden bewaard in Azure Backup (de back-endgrootte) voor een bepaald beveiligd exemplaar, is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De bewaarperiode van de gegevens waarvan een back-up is gemaakt
  • Het nieuwe nettoverloop dat is opgeslagen op elk herstelpunt
  • Het bereikte compressieniveau van de back-upgegevens
  • De frequentie van de geplande back-uptaken
  • Gekoppelde back-upmetagegevens