Waarom heeft LUIS geen dialoog?

Bot Framework biedt diverse hulpprogramma's en technologieën, waaronder Language Understanding (LUIS). In combinatie kunnen deze zorgen voor het opstellen van een intelligente conversatie, dat wil zeggen een dialoog. Na verloop van tijd gaat het LUIS-team deze hulpprogramma's en technologieën integreren voor het stroomlijnen van dialoogopstelling.

Azure Bot Service

Related questions and answers

  • Als u een bestaande V4-bot wilt converteren in een vaardigheid, gaat u naar: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Voorbeelden van Power BI-dashboards vindt u in het Power BI Analytics-voorbeeld. Hierin is gemarkeerd hoe u inzichten verkrijgt over de prestaties en kwaliteit van uw bot.

  • U vindt meer informatie over de SDK voor Microsoft Bot Framework op https://github.com/microsoft/botframework.

  • Azure Bot Service voldoet aan ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, PCI DSS (de gegevensbeveiligingsstandaard voor betaalpassen), (de zakelijke overeenkomst volgens de wet op overdraagbaarheid en aansprakelijkheid van medische verzekeringen), HITRUST (het algemene beveiligingskader van de trustalliantie voor gezondheidsgegevens) en SOC 1, SOC 2 en SOC 3.

  • Kom meer te weten over het migreren van bots in .NET en JavaScript naar de nieuwste versie van de Bot Framework-SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Azure-services worden betaald per gebruik: bijvoorbeeld per uur rekenkracht of per verzonden bericht. Zo betaalt u alleen voor de resources die u gebruikt en kunt u het gebruik te allen tijde stoppen.