Kan ik gereserveerde media-eenheden schalen? Zijn hiervoor limieten?

Ja, u kunt het aantal gereserveerde media-eenheden in uw account schalen. Azure Portal heeft weliswaar standaardlimieten (bijvoorbeeld een maximum van 25 gereserveerde S2-media-eenheden), maar dit zijn dynamische limieten. U kunt contact opnemen als u behoefte hebt aan hogere limieten.

Media Services

Gerelateerde vragen en antwoorden

 • Door gereserveerde media-eenheden toe te voegen aan uw account, zorgt u ervoor dat meerdere bestanden gelijktijdig kunnen worden verwerkt. Als u het type gereserveerde media-eenheid wijzigt, is dit van invloed op de snelheid waarmee de bestanden worden verwerkt. Voorbeeld: als uw account beschikt over drie gereserveerde media-eenheden van het type S1, worden er maximaal drie bestanden gelijktijdig verwerkt. Door het type gereserveerde media-eenheid te wijzigen in S3, wordt elk afzonderlijk bestand sneller verwerkt. Zie voor meer informatie de documentatie.

 • Beide zijden van de invoervideo moeten binnen de ondersteunde invoerresolutie van elke meter passen. Een video van 600 x 481 overschrijdt bijvoorbeeld de maximumresolutie van 640 x 480 van S1 omdat beide zijden groter zijn dan 480 en hiervoor dus S2-prijseenheden gelden.

 • Ja,u kunt meerdere streamingeenheden kopen voor streaming van inhoud.

 • De kosten worden berekend op basis van het hoogste aantal streamingeenheden dat elke dag is ingericht. In dit voorbeeld worden voor die dag vier streamingeenheden in rekening gebracht.

 • Het is afhankelijk van de huidige status van een kanaal. Mogelijke waarden:

  • Stopped. Dit is de beginstatus van het kanaal nadat het is gemaakt. In deze status kunnen de eigenschappen van het kanaal worden bijgewerkt, maar is streaming niet toegestaan.
  • Starting. Het kanaal wordt gestart. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan. Als er een fout optreedt, wordt het kanaal teruggezet naar de status Stopped.
  • Running. Het kanaal kan nu live streams verwerken.
  • Stopping. Het kanaal wordt gestopt. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan.
  • Deleting. Het kanaal wordt verwijderd. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan. In de volgende tabel wordt het verband tussen de verschillende kanaalstatussen en de facturering weergegeven. |Kanaalstatus|Portal UI-indicatoren|In rekening gebracht?| |---|---|---| |Starting|Starting|Nee (overgangsstatus)| |Running|Ready (er worden geen programma's uitgevoerd) of Streaming (er wordt ten minste een programma uitgevoerd)|Ja| |Stopping|Stopping|Nee (overgangsstatus)| |Stopped|Stopped|Nee|
 • Nee, er worden alleen kosten berekend op basis van uitvoerminuten, plus het aantal gereserveerde media-eenheden. Zie het voorbeeld hieronder voor meer details.