Kan ik tegoeden voor Azure-abonnementen of monetaire toezeggingsgelden op mijn account toepassen op Azure Marketplace-producten?

Voor specifieke Azure Marketplace-aanbiedingen kunnen tegoeden voor Azure-abonnementen of monetaire toezeggingen worden gebruikt. Zie dit artikel voor een volledige lijst van producten die in dit programma zijn opgenomen. BYOL- of BYOS-opties voor het bovenstaande zijn uitgesloten. Voor alle andere Azure Marketplace-aanbiedingen kan geen gebruik worden gemaakt van tegoeden voor Azure-abonnementen of monetaire toezeggingen. Dit is inclusief het gratis evaluatietegoed van één maand, maandelijkse MSDN-tegoeden, tegoeden van Azure-promo's, monetaire toezeggingssaldi en eventuele andere gratis tegoeden die u hebt ontvangen van Azure.

Related questions and answers

  • Als u een bestaande V4-bot wilt converteren in een vaardigheid, gaat u naar: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Voor eenvoudige toegang tot Ondersteuning voor Azure gaat u online naar Azure Portal en dient u een ondersteuningsaanvraag in. Toegang tot abonnementsbeheer en factuurbeheer is inbegrepen bij uw Microsoft Azure-abonnement en technische ondersteuning wordt verstrekt via een van de plannen voor Ondersteuning voor Azure. Zie Een Azure-ondersteuningsaanvraag maken voor stapsgewijze instructies voor Azure Portal. U kunt ook programmatisch ondersteuningstickets maken en beheren met de REST API voor Azure-ondersteuningstickets.

  • Natuurlijk. Azure Stack Hub is een uitbreiding van Azure en de ondersteuning voor Azure Stack Hub is inbegrepen bij de betaalde Standard-, Professional Direct- en Premier-ondersteuningsplannen. Let op: Stack is niet inbegrepen bij het betaalde ondersteuningsabonnement Developer.

  • We hebben onze ondersteuningsabonnementen voor Azure ontworpen voor verschillende bedrijfsbehoeften. Betaalde ondersteuningsabonnementen geven 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot technische ondersteuning voor break-fixproblemen. Hogere ondersteuningsniveaus bieden snellere eerste-responstijden en toegang tot adviserende ondersteuning, beoordeling van configuratieoptimalisatie en andere voordelen. Meer informatie over de bestaande ondersteuningsabonnementen kunt u vinden op de pagina Ondersteuningsabonnementen voor Azure.

    Azure Stack Hub valt onder de Standard-, Pro Direct- en Premier-ondersteuningsplannen.

  • De lagen Basis en Standaard vereisen geen automatische schaalaanpassing. Klanten kunnen een onbeperkt aantal pushes gebruiken tegen de gepubliceerde prijzen.

  • Klanten van MOSP (Microsoft Online Subscription Program), dat wil zeggen Web Direct, kunnen gegevens van Marketplace-abonnementen bekijken in het menu Marketplace in de Azure-factureringsportal. Klanten die virtuele machines hebben gekocht op de Marketplace, kunnen hun geschatte totale kosten bekijken in de Microsoft Azure Management Portal. Enterprise Agreement (EA)-klanten kunnen details van Marketplace-abonnementen weergeven op het tabblad Azure Marketplace in de factuur- en accountbeheerweergave van de Enterprise Portal. Opmerking: EA Indirect-klanten zien alleen in gegevens over de aanbieding en het gebruik. Gegevens over de prijs zijn niet beschikbaar in de Enterprise Portal.