Kan ik met terugwerkende kracht Azure Hybrid Benefit voor SQL Server aanvragen?

Nee. Azure Hybrid Benefit kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Azure SQL Database

Related questions and answers

 • Managed Instance wordt gefactureerd met een voorspelbaar uurtarief op basis van de servicecategorie, ingerichte computing in vCores en ingerichte opslag en back-up in GB per maand, en het aantal verbruikte I/O’s. Back-upopslag tot 100% van uw totale databaseopslag is inbegrepen; als u hier buiten komt, wordt u in GB per maand en het aantal in een maand verbruikte aantal I/O’s gefactureerd. Opmerking: voor een beperkte periode, tot 30 juni 2018, worden geen back-upkosten en I/O-kosten in rekening gebracht.

 • Back-upopslag hoort bij geautomatiseerde back-ups van uw exemplaar. Door de retentieperiode van uw back-ups te vergroten, zal er meer back-upopslag door uw exemplaar worden verbruikt. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor back-upopslag voor maximaal 100% van uw totale ingerichte serveropslag. Voor aanvullend verbruik van back-upopslag worden GB per maand berekend. Als u bijvoorbeeld een database-opslag van 100 GB hebt, krijgt u 100 GB aan back-upopslag, zonder extra kosten. Maar als de back-up 110 GB is, dan betaalt u voor de extra 10 GB. Opmerking: voor een beperkte periode, tot 30 juni 2018, worden geen back-upkosten in rekening gebracht.

 • Uw licenties moeten on-premises of in de cloud worden gebruikt; u hebt echter een respijtperiode van 180 dagen waarin u licenties zowel on-premises als in de cloud mag gebruiken om migratie te faciliteren.

 • Met Managed Instance kunnen computing en opslag onafhankelijk worden geschaald. Klanten betalen voor computing gemeten in vCores, opslag en back-up gemeten in gigabytes (GB) en het aantal verbruikte I/O’s. Er zijn twee prijsopties beschikbaar voor Managed Instance:

  • Inbegrepen licentie: zonder Azure Hybrid Benefit voor SQL Server. Deze optie is bedoeld voor klanten die hun bestaande SQL Server-licenties met Software Assurance niet willen toepassen op Managed Instance.
  • Basistarief: gereduceerde prijs met inbegrip van Azure Hybrid Benefit voor SQL Server. Klanten kunnen voor deze prijs kiezen door hun SQL Server-licenties met Software Assurance te gebruiken.
 • Als u Azure Hybrid Benefit voor SQL Server wilt gebruiken, hebt u actieve Software Assurance nodig. Als uw Software Assurance verloopt en u deze niet verlengt, wordt u verplaatst naar de prijs voor inbegrepen licentie van de respectievelijke SKU.

 • U wordt gefactureerd voor elk uur dat een beheerd exemplaar bestaat en voor opslag die tijdens dat uur is toegepast, ook als de server korter dan een uur actief is geweest. Als u uw database hebt geschaald, wordt u gefactureerd volgens de hoogste ingerichte vCore in dat uur. Bijvoorbeeld:

  • Als u een Managed Instance-server maakt en deze vijf minuten later verwijdert, wordt u voor één database-uur gefactureerd.
  • Als u een Managed Instance maakt in de categorie Algemeen gebruik met 8 vCores en vervolgens meteen een upgrade naar 16 vCores uitvoert, wordt voor het eerste uur het tarief voor 16 vCores in rekening gebracht.