Kunnen klanten met CAL's voor Extern bureaublad-services waarover ze beschikken als onderdeel van hun volumelicentieovereenkomst, hiermee toegang krijgen tot exemplaren van Windows Server die worden uitgevoerd op Azure of omgevingen van andere serviceproviders?

Met ingang van 1 januari 2014 hebben klanten met volumelicenties die actieve Software Assurance op hun User CAL's van Extern bureaublad-services hebben, recht op aanvullende CAL-rechten voor Extern bureaublad-services, waarmee ze hun User CAL van Extern bureaublad-services met Software Assurance kunnen gebruiken op een Windows Server op Azure of in gedeelde-serveromgevingen van andere serviceproviders. Met dit voordeel van Extern bureaublad-services User CAL Software Assurance heeft elke gebruiker toegang tot uitsluitend functionaliteit van Extern bureaublad-services op één gedeelde serveromgeving (Azure of een server van derden), naast de toegang tot de desbetreffende servers op locatie. Als u gebruik wilt maken van dit voordeel, vult u het License Mobility-verificatieformulier in en stuurt u het naar Azure of een Authorized Mobility Partner waar de gehoste grafische gebruikersinterface draait. Raadpleeg voor meer informatie Appendix 2 van het gedeelte over Software Assurance-voordelen van de Product Use Rights.

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • Er zijn verschillende flexibele aanschafopties voor Azure. De snelste en eenvoudigste manier om voor Azure te betalen is door rechtstreekse aankoop bij Microsoft. Hier leest u meer over andere aanschafopties.

  • Ontdek hoe u wachtwoordbeheer kunt gebruiken.

  • Ontdek hoe u het juiste installatietype kunt selecteren.

  • Kom meer te weten over het migreren van bots in .NET en JavaScript naar de nieuwste versie van de Bot Framework-SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Ontdek hoe u gebruikers kunt maken met PowerShell.