Gelden er beperkingen voor hoe lang een serversoftware-instantie op de secundaire site mag worden uitgevoerd als ik Disaster Recovery Software Assurance gebruik?

Ja, testherstel is beperkt tot korte perioden van één week per 90 dagen waarin u noodherstel kunt testen.

Azure Site Recovery

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • De licenties voor Windows Server lopen via uw Service Provider License Agreement (SPLA).

  • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

  • U kunt een licentie voor Windows Server krijgen via uw SPLA-overeenkomst of via de licentie van de eindgebruiker indien die in aanmerking komt voor Disaster Recovery Software Assurance.

  • Azure Hybrid Benefit is van toepassing op alle klanten met actieve Software Assurance en kan worden geactiveerd in Azure ongeacht hoe Azure wordt aangeschaft (Enterprise Agreement, Cloud Solution Provider enzovoort).

  • Met Azure Hybrid Benefit hebt u alles in handen om uw on-premises licenties en licenties in de cloud optimaal te benutten. U kunt in alle Azure-regio's uw licenties voor Windows Server met Software Assurance gebruiken voor virtuele machines tegen het basisrekentarief, wat een besparing tot 40% of meer oplevert. Gebruik uw Hybrid Benefit wanneer u uw Windows-servers naar Azure migreert. Meer informatie.

  • Raadpleeg de licentievoorwaarden voor uw toepassing van derden.