Gelden er dagelijkse pushquota's voor Notification Hubs?

Er gelden geen quota voor dagelijkse pushes.

Meldingshubs

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • De lagen Basis en Standaard vereisen geen automatische schaalaanpassing. Klanten kunnen een onbeperkt aantal pushes gebruiken tegen de gepubliceerde prijzen.

  • Actieve apparaten zijn apparaten die in aanmerking komen voor het ontvangen van meldingen. Ze zijn gedefinieerd als unieke registratie-ID's voor apparaten die gebruikmaken van Google Cloud Messaging of Amazon Device Messaging, kanaal-URI's (Uniform Resource Identifier) voor apparaten die gebruikmaken van Windows Notification Service of Microsoft Push Notification Service of apparaattokens voor apparaten die gebruikmaken van de service Apple Push Notification.

  • Pushes omvatten alle meldingen die worden geleverd aan de meldingsservices van het platform (bijvoorbeeld Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging en Microsoft Push Notification Service).

  • Alle nieuwe registraties voor hubs in de naamruimte waarvan het maximum aantal actieve apparaten is bereikt, worden onderbroken.

  • Met een Azure-abonnement kunt u toegang tot resources van de cloudservice, zoals Notification Hubs, beter organiseren. Een naamruimte is een groeperingsmechanisme dat meerdere meldingshubs kan bevatten en zich in één regio bevindt. Een hub is een programma dat pushes vereenvoudigt en meldingen verstuurt naar platformoverschrijdende toepassingen met functies in Notification Hubs.

  • Ga naar de beheerportal, ServiceBus, en klik achtereenvolgens op uw naamruimte en uw notification hub. Op het tabblad Scale kunt u uw servicelaag van Notification Hubs wijzigen.