Are Azure reserved instances available in my region? 

You can see if reserved instances for virtual machines are available in your region by exploring configuration and pricing information for Linux virtual machines and Windows virtual machines. 

Virtuele machines

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • Ja, als u License Mobility through Software Assurance hebt, kunt u Bring Your Own License gebruiken voor alle serverproducten die virtuele machines ondersteunen.

  • Een tijdelijke schijf is een opslagruimte die direct aan de geïmplementeerde VM is gekoppeld. Gegevens op een tijdelijke schijf gaan verloren als de VM wordt uitgeschakeld. Als u permanente opslag nodig hebt, zijn er een aantal soorten permanente gegevensschijven beschikbaar die afzonderlijk worden geladen. Zie de prijzen voor opslag voor informatie. Voor permanente VM-opslag kunt u het beste Managed Disks te gebruiken om te profiteren van betere beheerfuncties, schaalbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging.

  • Nee. Btw wordt apart toegevoegd.