Worden er kosten in rekening gebracht voor opslag op de lokale schijf?

Nee. Alle nieuwe virtuele machines hebben een schijf voor het besturingssysteem en een lokale schijf (ook wel bronschijf genoemd). We brengen geen kosten in rekening voor opslag op de lokale schijf. De schijf met het besturingssysteem wordt in rekening gebracht tegen het reguliere tarief voor schijven. Alle configuraties voor virtuele machines weergeven.

Virtuele machines

Gerelateerde vragen en antwoorden

  • Een tijdelijke schijf is een opslagruimte die direct aan de geïmplementeerde VM is gekoppeld. Gegevens op een tijdelijke schijf gaan verloren als de VM wordt uitgeschakeld. Als u permanente opslag nodig hebt, zijn er een aantal soorten permanente gegevensschijven beschikbaar die afzonderlijk worden geladen. Zie de prijzen voor opslag voor informatie. Voor permanente VM-opslag kunt u het beste Managed Disks te gebruiken om te profiteren van betere beheerfuncties, schaalbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging.

  • Ja, als u License Mobility through Software Assurance hebt, kunt u Bring Your Own License gebruiken voor alle serverproducten die virtuele machines ondersteunen.

  • An Azure Reserved Virtual Machine Instance is an advanced purchase of a virtual machine for one or three years in a specific region. In return for this upfront commitment, you can receive up to 72 percent savings compared to pay-as-you-go pricing. You can cancel an Azure Reserved Virtual Machine Instance any time (up to $50,000 per year). When you cancel, you return the remaining months of a reserved instance back to Microsoft for an early termination fee of 12 percent. The remaining prorated balance, minus the fee, will be refunded to your original purchase. Reserved capacity can also be cancelled any time, and you’ll receive a prorated refund. Learn more about reserved instances and reserved capacity pricing.