Microsoft Azure SQL Database Managed Instance の Total Economic Impact™

Forrester Consulting による調査

Bron is beschikbaar in het 日本語.

Gepubliceerd: 16-11-2018

マイクロソフトが依頼した Forrester Consulting によるこの調査で、Azure SQL Database Managed Instance のデプロイに伴うメリット、コスト、リスクの詳細をご覧ください。

オンプレミスの SQL Server ワークロードを、Azure SQL Database Managed Instance を使ったクラウドに移行した経験について、4 人のお客様にインタビューしました。この分析では、3 年間の予想投資収益率が 212% となったことに加えて、インタビューしたお客様によると代表的な組織では以下の状況が見られたことがわかりました。
  • IT 生産性が 20% 向上。
  • データベース管理者の生産性が 40% 向上。
  • ハードウェア、ネットワーク、ストレージ、継続的なメンテナンス コスト 180 万ドルを含む、CAPEX および OPEX 上のメリット。

今すぐこの調査分析をダウンロードして、Azure が組織にもたらす経済的インパクトの可能性をご確認ください。

このレポートは 英語 でご利用いただけます。

Meld u aan om te downloaden

- Of -

Geef een aantal aanvullende gegevens op en verzend het formulier.

Alle vereiste velden zijn met * gemarkeerd

Ik zou graag informatie, tips en aanbiedingen ontvangen over Oplossingen voor Bedrijven en Organisaties en andere Microsoft-producten en -diensten. Privacyverklaring