Navigatie overslaan

エンタープライズ クラウド戦略 (日本語)

アプリケーション ポートフォリオをクラウドへ移行するための実証済みの方法

Bron 'エンタープライズ クラウド戦略 (日本語)' is niet beschikbaar in Nederlands. De informatie is beschikbaar in 日本語.

Gepubliceerd: 7-9-2017

クラウドへの移行に関してすぐに知るべきこと

『Enterprise Cloud Strategy』(エンタープライズ クラウド戦略) e-Book 第 2 版には、エンタープライズ クラウドへの移行の戦略を構築し、実施する方法に関する必須情報が集約されているので、以下のようなトピックについて、すぐにご理解いただけます。

1. クラウド環境をハイブリッド、パブリック、プライベートの中から選ぶ際の検討事項

2. クラウドでオンプレミス コンピューティングのコストを削減するうえにメリットももたらす方法

3. 新しい分析および IoT 機能

4. セキュリティとコンプライアンスに関する検討事項

こちらの e-Book では、クラウドへの移行に関する包括的な概要や、アプリ移行の優先順位、ステークホルダーとの連携、クラウド アーキテクチャのブループリントなどのトピックに関する詳細なガイダンスが提供されており、IT およびビジネス リーダーにとって貴重な資料です。


Meld u aan om te downloaden

- Of -

Geef een aantal aanvullende gegevens op en verzend het formulier.

Microsoft kan uw contactgegevens gebruiken om updates en speciale aanbiedingen met betrekking tot Microsoft Azure en andere Microsoft-producten en -services te verstrekken. U kunt u op elk gewenst moment afmelden. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.