Navigatie overslaan

コード開発に即着手:コーディング以外のタスクをなくし、迅速にモバイル開発を完了させるためのガイド (日本語)

Bron 'コード開発に即着手:コーディング以外のタスクをなくし、迅速にモバイル開発を完了させるためのガイド (日本語)' is niet beschikbaar in Nederlands. De informatie is beschikbaar in 日本語.

Gepubliceerd: 25-8-2016

モバイル開発者が取り組みたいと願う作業は、何よりもコードの作成です。しかし、バックアップ、スケール プランニング、ログ記録など、他の必要な作業に貴重な時間を割かなければならない場合も多々あります。この電子書籍には、コードのサンプル、アプリのサンプル、ARM テンプレートが掲載されており、モバイル開発者がコーディング以外のタスクを減らし、いち早くコーディングに取り組むのに役立ちます。知識を深めることのできる主な内容には、ユーザー ID の迅速な特定、さまざまなプッシュ通知システム間での信頼性の高い配信、ネットワーク レベルでの攻撃対象範囲の最小化、使用パターンとトレンドの特定、高品質なメディアの再生などがあります。

Meld u aan om te downloaden

- Of -

Geef een aantal aanvullende gegevens op en verzend het formulier.

Microsoft kan uw contactgegevens gebruiken om updates en speciale aanbiedingen met betrekking tot Microsoft Azure en andere Microsoft-producten en -services te verstrekken. U kunt u op elk gewenst moment afmelden. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.