Analyse

Een uitgebreide set oplossingen die uw gegevens in inzichten omzet waarop actie ondernomen kan worden

De meeste waarde halen uit Big Data roept om analytische oplossingen die verder gaan dan de mogelijkheden van traditionele toepassingen voor gegevensverwerking. Azure biedt een uitgebreide set Big Data-oplossingen waarmee u gegevens van elk type, volume of snelheid kunt verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en visualiseren, zodat u nieuwe kansen kunt ontdekken en snel maatregelen kunt nemen.

Vind het analyseproduct dat u nodig hebt

Als u wilt... Gebruik
Een volledig beheerd, flexibel datawarehouse met beveiliging op elk schaalniveau zonder extra kosten SQL Data Warehouse
Een volledig beheerd, snel, eenvoudig en op Apache® Spark™ gebaseerd analyseplatform in samenwerkingsverband dat is geoptimaliseerd voor Azure Azure Databricks
Een volledig beheerde Hadoop- en Spark-cloudservice ondersteund door een SLA van 99,9% voor uw bedrijf HDInsight
Een data-integratieservice die gegevensverplaatsing en -transformatie arrangeert en automatiseert Data Factory
Open en elastische AI-ontwikkeling voor zowel de cloud als de edge Machine Learning
Realtime verwerking van gegevensstromen vanaf miljoenen IoT-apparaten Azure Stream Analytics
Een volledig beheerde analyseservice op aanvraag en betaald per opdracht met beveiliging, controle en ondersteuning op bedrijfsniveau Data Lake Analytics
Geavanceerde analyse-engine als een service Azure Analysis Services
Een hyperschaalservice voor telemetrieopname die miljoenen gebeurtenissen verzamelt, transformeert en opslaat Event Hubs
Snelle en zeer schaalbare service voor gegevensverkenning Azure Data Explorer

Klanten doen geweldige dingen met Azure analyseproducten