Navigatie overslaan

Azure Virtual Desktop: aanbieding voor nieuwe klanten

Nieuwe klanten besparen tot 90 dagen lang 30 procent op de rekenkosten voor Azure Virtual Desktop voor de virtuele machines uit de D- en Bs-serie bij gebruik van de systeemeigen oplossing van Microsoft. Wissel de aanbieding voor 31 december 2021 rechtstreeks in via Azure Portal.

Informatie over de aanbieding

Microsoft biedt nieuwe klanten tot 90 dagen vanaf de inwisseldatum 30 procent korting op alle virtuele Windows-machines (VM's) uit de D-serie en de Bs-serie die als onderdeel van een Azure Virtual Desktop-hostgroep worden gebruikt. Als u in aanmerking komt, kunt u deze aanbieding tot 31 december 2021 activeren. Tenzij dit door toepasselijk recht is verboden of anderszins schriftelijk is vermeld, worden nadat u de aanbiedingsperiode van 90 dagen hebt ingewisseld alle VM's in rekening gebracht tegen de standaard Azure-tarieven, tenzij u de virtuele machines verwijdert of de toewijzing ervan ongedaan maakt.

Uw aanbieding activeren

 1. Maak uw gratis Azure-account.
 2. Als u een gratis account hebt gemaakt, klikt u op het tabblad Uw abonnement activeren. U kunt ook rechtstreeks naar Azure Portal gaan.
 3. Als u in aanmerking komt, ziet u boven in Azure Portal een banner met deze tekst: 'U komt in aanmerking voor een nieuwe aanbieding van Azure Virtual Desktop.' Klik op de banner om de aanbieding in te wisselen: de korting van 30 procent wordt automatisch weergegeven op uw maandelijkse Azure-factuur.

In aanmerking komen voor de aanbieding

De volgende aanvullende voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing op de aanbieding voor nieuwe klanten:

 • Nieuwe klanten komen tot 90 dagen in aanmerking voor een besparing van tot wel 30 procent op de kosten voor computing door Azure Virtual Desktop voor virtuele machines uit de D- en Bs-serie bij gebruik van de systeemeigen oplossing van Microsoft, mits ingewisseld vóór 31 december 2021. Er kunnen regionale variaties of verschillen in de korting zijn op basis van de keuze voor de partner of wederverkoper die de aanbieding namens u inwisselt.
 • De aanbieding is alleen beschikbaar voor nieuwe klanten die voor de eerste keer gebruikmaken van Azure Virtual Desktop gedurende de aanbiedingsperiode voor Azure Virtual Desktop met een Azure-abonnement.
 • Deze aanbieding is niet beschikbaar voor klanten die zich in China bevinden of in relatie tot implementaties met de Azure Government-services van Microsoft, ongeacht de locatie. Onder overheidsklanten vallen alle overheidsinstellingen, zoals nationale, federale, regionale en lokale overheden. Ook kunnen onderwijsinstellingen en ziekenhuizen hieronder vallen. Deze aanbieding is beschikbaar voor overheidsklanten die de commerciële Azure-services van Microsoft implementeren.
 • Deze aanbieding is niet beschikbaar voor klanten die gebruikmaken van Azure Virtual Desktop met Citrix- of VMware-beheerservices.
 • Deze aanbieding kan maximaal één keer per organisatie worden ingewisseld (zoals bepaald op grond van het factureringsbereik). Als uw organisatie Azure Virtual Desktop heeft gebruikt vóór de aanbieding beschikbaar werd of de aanbieding via een ander abonnement in hetzelfde factureringsbereik heeft ingewisseld, komt uw organisatie niet in aanmerking voor de aanbieding. Als we bepalen dat u niet voor de aanbieding in aanmerking komt, worden standaardtarieven voor het gebruik van Azure in rekening gebracht.
 • De aanbieding is alleen geldig op VM's die zijn geregistreerd met Azure Virtual Desktop als sessiehosts. Er worden standaardtarieven in rekening gebracht voor elk ander gebruik in een Azure Virtual Desktop-omgeving.
 • De aanbieding is alleen van toepassing op virtuele machines uit de Bs- en D-serie. De aanbieding is niet van toepassing op andere VM-groottes.
 • De aanbieding is van toepassing op het gebruik van het abonnement waarvoor u de aanbieding hebt ingewisseld.
 • Alle andere standaardprijzen en -voorwaarden voor virtuele machines blijven van toepassing.
 • De aanbieding is niet overdraagbaar en kan niet worden verkocht, toegewezen of anderszins worden overgedragen.
 • De aanbieding is ongeldig als u deze voorwaarden schendt.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover dat is toegestaan door lokale wetgeving. Als een rechtbank of arbiter oordeelt dat Microsoft een deel van deze voorwaarden niet kan afdwingen, zullen deze delen worden beschouwd als zijnde vervangen door soortgelijke voorwaarden voor zover deze afdwingbaar zijn onder het relevante recht (of zullen deze voorwaarden worden geschrapt wanneer een lokale rechtbank of arbiter dergelijke delen niet wijzigt), maar blijven de overige voorwaarden van kracht.
 • Als u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u de aanbieding niet inwisselen.
 • U kunt op elk moment annuleren door (i) de registratie van uw virtuele machines op te heffen, in welk geval de standaardtarieven voor uw virtuele machines blijven gelden, of (ii) uw virtuele machines te verwijderen of de toewijzing ervan ongedaan te maken, in welk geval u geen extra kosten voor uw virtuele machines maakt; het is echter nog steeds verplicht om Microsoft te betalen voor openstaande kosten die zijn ontstaan voordat u uw virtuele machines verwijderde of de toewijzing ervan ongedaan maakte.
 • Partners die deze aanbieding namens klanten inwisselen, dragen deze voorwaarden over aan de klanten voor wie ze deze aanbieding inwisselen.

Veelgestelde vragen over de Azure Virtual Desktop-aanbieding

 • U kunt de aanbieding voor uw abonnement rechtstreeks activeren in Azure Portal.
 • In Azure Portal ziet u een banner waarin de vervaldatum van de promotie van uw geactiveerde abonnement wordt weergegeven.
 • Ja, een partner kan de promotie voor een abonnement activeren, als deze partner hiervoor beheerdersrechten heeft.
 • Nee, deze promotie komt alleen in aanmerking voor implementaties van Azure Virtual Desktop die verbinding maken met de Azure Virtual Desktop Management-service in Azure Portal of via in aanmerking komende API's.
 • De aanbieding is alleen beschikbaar voor nieuwe klanten die voor de eerste keer gebruikmaken van Azure Virtual Desktop gedurende de aanbiedingsperiode voor Azure Virtual Desktop met een Azure-abonnement.
 • Nee, de aanbieding komt niet in aanmerking voor niet-betaalde abonnementen, zoals gratis proefversies of Microsoft Developer Network (MSDN).
 • Gebruikers met machtigingen als inzender of eigenaar voor het Azure-abonnement kunnen de aanbieding activeren.
 • De promotie kan worden geactiveerd met behulp van de banner met de aanbieding op de pagina Overzicht Azure Virtual Desktop en door een in aanmerking komend abonnement te selecteren voor inwisseling.
 • De korting van 30 procent wordt toegepast op het gebruik van VM's uit de D-serie en de Bs-serie nadat u zich hebt geregistreerd bij de Azure Virtual Desktop-service. Kortingen gelden tot de vervaldatum van de promotie voor dat abonnement.
 • Abonnementen kunnen om de volgende redenen worden beschouwd als niet in aanmerking komend:

  • De Azure Virtual Desktop-aanbieding is mogelijk ingewisseld door een ander abonnement in het factureringsbereik van uw organisatie. Slechts door één abonnement kan de promotie per factureringsbereik worden ingewisseld.
  • Abonnementen in het factureringsbereik van uw organisatie hebben Azure Virtual Desktop gebruikt voordat de promotie van start ging.
  • Uw abonnement is net gemaakt. Dit betekent dat u tot 12 uur moet wachten voordat u de promotie kunt activeren in hetzelfde abonnement.
 • De banner van de aanbieding wordt niet weergegeven als uw organisatie Azure Virtual Desktop heeft gebruikt voordat de promotie van start ging, of als uw organisatie de promotie voor elk van de factureringsbereiken heeft ingewisseld.
 • Als de aanbieding al is ingewisseld binnen het factureringsbereik waartoe u toegang hebt, bevat de banner met de aanbieding op depagina Overzicht Azure Virtual Desktop informatie over het abonnement waarin deze is ingewisseld, evenals de vervaldatum.
 • De banner met de aanbieding is permanent aanwezig op de pagina Overzicht Azure Virtual Desktop. Hier kunt u ook de gegevens over de promotie bekijken.
 • Ja, zolang de promotieperiode niet is verlopen, kunt u de korting krijgen door uw resources te verplaatsen of opnieuw te maken in het abonnement waar u de promotie hebt geactiveerd.
 • Ja, maar de korting treedt in werking als u de promotie activeert, en is 90 dagen geldig.
 • De promotie is alleen beschikbaar op VM's uit de Bs- en D-serie. U moet de sessiehosts dan opnieuw implementeren op deze VM-SKU's om de korting te krijgen.
 • De banner van de aanbieding op de pagina Overzicht Azure Virtual Desktop bevat informatie over wanneer de promotie verloopt.
 • U kunt uw gebruiksgegevens controleren om te zien of de korting wordt toegepast. Elke VM-gebruiksrecord wordt in tweeën gesplitst, met respectievelijk een record die 70 procent en een die 30 procent van het gebruik vertegenwoordigt. De record die 30 procent van het gebruik vertegenwoordigt, bevat een gratis meter (GUID: 657d812c-4f5a-5532-a4cc-791a81f56cec). Als u bijvoorbeeld op één dag VM1 24 uur lang gebruikt, wordt het gebruik als volgt in twee records opgesplitst:

  • Record 1 wordt verzonden voor VM1 en bevat een gebruikshoeveelheid van 16,8 uur op één dag. Er worden kosten in rekening gebracht voor dit gebruik, met behulp van de VM-meter die van toepassing is op dit VM-type.
  • Record 2 wordt verzonden voor VM1 en bevat een gebruikshoeveelheid van 7,2 uur op één dag. Er worden kosten in rekening gebracht voor dit gebruik, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vrije meter met de naam Compute - WVD Promo (GUID: 657d812c-4f5a-5532-a4cc791a81f56cec).

  In de sectie Aanvullende informatie op uw record voor gratis gebruik wordt ook aangegeven welke oorspronkelijke meter is gebruikt.

 • Het gebruik dat in rekening wordt gebracht, komt in aanmerking voor reserveringskortingen. In het scenario dat in het vorige antwoord wordt beschreven, gebruikt VM1 dus slechts 16,8 uur van een beschikbare reservering op één dag.
 • Ja, u ontvangt de promotiekorting voor Azure Virtual Desktop boven op uw bestaande kortingen.
 • Meer informatie over het inschakelen van een veilige extern-bureaubladervaring vanaf elke locatie vindt u op de productpagina van Azure Virtual Desktop.

Maak gebruik van de aanbieding: implementeer Azure Virtual Desktop

Uw abonnement activeren